365bet足球盘 > 学习园地 > 学子风采
七年级深圳海洋世界秋游剪影
2015-10-23

??

班级大合照

??

观看海洋综艺演出,兴致勃勃,为精彩的瞬间报以微笑喝彩

光影变幻中神奇的水母

??

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?海底隧道里各类繁多的海洋生物 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???极地馆中憨态可掬的企鹅深深吸引我们眼球

??

?

与同伴合影,纪念愉快的一天